Industrija

"Stečena znanja i iskustva kroz različite industrije na više od 300 kapitalnih projekata širom sveta, svedoči o kvalitetu naših proizvoda i usluga te nam daje veliku prednost pri realizaciji novih izazovnih projekata."
- Drago Romić, CEO -

Automobilska industrija

INTIS ENGINEERING je kompanija specijalizovana za sledeće delatnosti u sofisticiranim pogonima automobilske industrije:

 • Inženjering
 • Projektovanje i savetovanje
 • Proizvodnja elektro ormana
 • Ožičenje specijalizovanih mašina
 • Elektro nadzor
 • Razvoj softvera
 • Puštanje u pogon
 • Podrška u smenama

Nudimo efikasna softverska rešenja za samostalne aplikacije te kontrolu kvaliteta, transportne sisteme i zavarivanje, lasersko upravljanje i montažne linije. Naše usluge uključuju dizajn, razvoj, implementaciju i puštanje u pogon industrijske opreme.

Zajedno s našim partnerima pokrivamo sve struke u ovoj uskoj grani industrije, te pružamo inovativna tehnološka rešenja širokom krugu kupaca u području proizvodnje i upravljanja industrijskim procesima.

Pročitaj više

Metalna industrija

Naše glavne delatnosti u metalnoj industriji (gvožđe i čelik, aluminijum, bakar) su projektovanje, izrada elektro ormana te razvoj softvera i puštanje u pogon:

 • Upravljačkih sistema
 • Neregulisanih (mcc) i regulisanih (drives) elektromotornih pogona
 • Tehničkih informacijskih sistema (tis) za praćenje proizvodnje
 • Energetskih sistema

Stručna i tehnološka znanja i iskustvo naših inženjera obuhvataju većinu tehnoloških celina u proizvodnji i obradi
metala:

 • Visoke peći, direktna redukcija
 • Talionice (elektro lučne peći (eaf), metalurške peći (lf), konvertori)
 • Linije za kontinualno livenje slabova ili gredica
 • Linije za obradu blokova i gredica (brusilice, glodalice)
 • Peći za predgrevanje slabova ili gredica
 • Valjaoničke linije za toplo i hladno valjanje trake i folije
 • Valjaoničke linije za valjanje šipki, profila, žice
 • Valjaoničke peći za termičku obradu trake
 • Procesne linije za termičku i hemijsku obradu trake

U području upravljačkih sistema, elektromotornih pogona i TIS-sistema u metalnoj industriji nudimo:

 • Celokupna rešenja “ključ u ruke“, bilo da je reč o izgradnji novog postrojenja ili unapređenju funkcionalnosti
  postojećeg.
 • Konsalting i izradu kompletne projektne dokumentacije
 • Izradu namenskih programskih i sklopovskih rešenja
 • Isporuku upravljačkih ormana i programske podrške u skladu s vlastitim projektom ili prema specifikaciji kupca
 • Montažu opreme u postrojenju, puštanje u pogon i optimizaciju pogonskih parametara
 • Održavanje sistema u garantnom roku i izvan njega
Pročitaj više

Nafta i gas

S dugogodišnjim iskustvom u naftnoj industriji te zastupajući raznoliki proizvodni program iz te grane delatnosti, INTIS ENGINEERING se profilisao kao ozbiljan sistem integrator na području instrumentacije i sistema upravljanja.

Primenjujući stručna tehnološka znanja i iskustva naših inženjera, u mogućnosti smo da ponudimo:

 • Projektovanje instrumentacije i sistema upravljanja u svim fazama projekta
 • Konsalting u području funkcionalne sigurnosti (TUV)
 • Razvoj PLC/SCADA/DCS/SIS softverskih aplikacija
 • Nadzor izvođenja elektro radova
 • Usluge održavanja
 • Izradu manjih paketnih rešenja
Pročitaj više

Farmaceutska industrija

Farmaceutska industrija, grana hemijske industrije još je jedna od delatnosti u kojoj se INTIS ENGINEERING profilisao kao high-tech poduzeće specijalizovano za proizvodnju aktivnih farmaceutskih međuproizvoda (API). Prateći zahteve ISO 9001: 2015 sistema kvaliteta, te dobru inženjersku praksu, naši proizvodi i usluge mogu konkurisati svetskim tržištima.

Vrednost proizvodnje lekova u svetu danas iznosi oko 300 mlrd. USD i beleži godišnju stopu rasta 8 do 10%. Time zauzima treće mesto u ukupnoj svetskoj proizvodnji hemijske industrije. Zbog velike važnosti farmaceutskih proizvoda u sistemu zdravstvene zaštite, posvećuje im se posebna pažnja, pa su u skladu s tim doneti vrlo strogi nacionalni i međunarodni propisi putem kojih se osigurava njihova podobnost za nameravanu upotrebu, kvalitet, delotvornost i neškodljivost u utvrđenom roku valjanosti. Kompanija INTIS d.o.o. prilikom razrade projektnih rešenja prati i poštuje propisane standarde uspostavljanjem sveobuhvatnoga sistema osiguranja kvaliteta vlastitih proizvoda i usluga.

Svojom filozofijom inovativnosti i zaštite okoline, INTIS ENGINEERING se obavezuje da ispuni svoje društvene odgovornosti za ljudsko zdravlje, pružanjem usluga kupcima u zemlji i inostranstvu uz razumne cene, kvalitetne proizvode i stručne tehničke usluge.

Primenjujući stručna tehnološka znanja i iskustva naših inženjera, za ovu granu industrije, u mogućnosti smo da ponudimo:

 • Projektovanje instrumentacije i sistema upravljanja u svim fazama projekta
 • Konsalting u području funkcionalne sigurnosti (TUV)
 • Razvoj PLC/SCADA/DCS/SIS softverskih aplikacija
 • Nadzor izvođenja elektro radova
 • Proizvodnju MCC, DCS i SIS ormana
 • Isporuku instrumentacije s visokim standardima kvaliteta
 • Vođenje projekata za proizvodnju API-a
 • Usluge održavanja
Pročitaj više

Rudarstvo

Koristeći bogata iskustva u realizaciji složenih upravljačkih sistema na objektima u energetici i industriji, INTIS ENGINEERING ostvario je značajne reference na postrojenjima površinskih kopova uglja kako što su odlagači, bageri i pogonske stanice.

Implementacijom modernih upravljačkih sistema ostvarujemo sledeće učinke:

 • Povećanje iskoristive sigurnosti sprečavanjem mogućnosti havarije, ugrožavanja statike sprave i onemogućavanjem požara
 • Povećanje raspoloživosti opreme skraćivanjem vremena zastoja, brzom dijagnostikom celog sistema, povećanjem brzine rada
 • Smanjenje utroška energije postignuto je optimalnom regulacijom, vraćanjem energije u mrežu, bez trošenja energije kod zastoja
Pročitaj više

Proizvodnja energije

Inženjering u području automatizacije u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije još je jedna u nizu delatnosti kompanije.

Raznovrsnost i fleksibilnost naših stručnjaka dokazuje da je INITS ENGINEERING sposoban uspešno sprovesti najzahtevnije i najraznovrsnije inženjerske projekte. Tako je i energetika vrlo važan segment u portfoliju naše kompanije, a posebno stavljamo naglasak na potrebu za efikasnim i čistim izvorima energije. Višegodišnje iskustvo firme INTIS ENGINEERING u području automatizacije i zaštite u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije dokazuje da smo u potpunosti spremni i sposobni da ispunimo zahteve tržišta.

Naši inženjeri su u ovom području realizovali više od 100 složenih projekata širom sveta, sudelujući u projektovanju,
opremanju, izgradnji i obnovi hidroelektrana i termoelektrana, te transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja
niskog, srednjeg i visokog napona (do 1150 kV). Projektima su obuhvaćena ova područja:

 • Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
 • Zaštita u elektroenergetskim postrojenjima
 • Telekomunikacije
 • Vlastita pomoćna napajanja (ac, dc, ups, rezervna napajanja)
 • Sigurnosni sistemi i video nadzor
 • Komunikaciono i informatičko povezivanje elektroenergetskih sistema i objekata
 • Projektovanje, opremanje i isporuka kompletnih transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja
 • Vođenje procesa u termoelektranama i postrojenjima za spaljivanje otpada
 • Vođenje procesa u hidroelektranama
 • Vođenje procesa u postrojenjima za odsumporavanje

INTIS u ovim područjima nudi celokupni inženjering i rešenja “ključ u ruke” koja obuhvataju:

 • Proizvodnju ormana zaštite, upravljanja, kontrole, merenja, regulacije, komunikacije
 • Izradu idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja
 • Programiranje i parametriranje
 • Montažu na terenu, ispitivanje i puštanje u pogon
 • Obuku korisnika
 • Održavanje u garantnom roku i izvan njega.
 • Izradu proračuna i kalkulacija el. mreže (tokova snaga, kratkih spojeva, podešenja)

U okviru naših projekata isporučujemo opremu u skladu sa zahtevima objekta i kupca (zaštitne releje, stanične
računare, komunikacionu opremu, itd.) te odgovarajuću programsku podršku.

Pročitaj više