Projekt: „Jačanje konkurentnosti poduzeća INTIS ENGINEERING ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Projekt  je  sufinanciran  sredstvima  iz  instrumenta  Pomoć  za  oporavak  za  koheziju  i europska  područja  „REACT-EU”  temeljem  Operativnog  programa  konkurentnost  i kohezija 2014. –2020.

Korisnik projekta: INTIS ENGINEERING d.o.o., Ulica Bani 73A, Buzin, 10000 Zagreb; OIB: 63134223890

Kratki opis projekta

Tvrtka INTIS ENGINEERING d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.11.1.1.01.0735 za provedbu projekta „Jačanje konkurentnosti poduzeća INTIS ENGINEERING ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”. 

Projektom se planira inovacija, digitalizacija, automatizacija i optimizacija proizvodnih i poslovnih procesa i organizacije poslovanja društva INTIS ENGINEERING. Navedeno se planira postići implementacijom naprednih tehnoloških rješenja sa ciljem energetski učinkovite i ekološki prihvatljivije proizvodnje što doprinosi zelenom i digitalnom poslovanju društva. Projekt doprinosi razvoju novih kompetencija, povećanju proizvodnje i izvoza, te očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 31. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2023. Godine.

Opći cilj projekta

Ulaganjem u zelene i digitalne tehnologije doprinijeti jačanju konkurentnosti i poticanju rasta MSP-ova u RH kako bi se povećala sposobnost odgovora na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa, kako bi se stvorilo uvjete za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima. 

Svrha projekta (specifični ciljevi)

1. Ulaganje društva INTIS ENGINEERING u inovativna digitalna tehnološka rješenja s ciljem zelenog, digitalnog i otpornog oporavka

2. Jačanje konkurentnosti društva na tuzemnom i inozemnom tržištu kroz primjenu digitalnih i zelenih tehnoloških rješenja te inovativnih poslovnih modela u svrhu povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta

Očekivani rezultati projekta

  1. Uspješno uvedena nova tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima 
  2. Povećana konkurentnost društva na domaćem i inozemnom tržištu kroz primjenu digitalnih i zelenih tehnoloških rješenja te inovativnih poslovnih modela
  3. Povećana proizvodnja i izvoz, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta
  4. Uspješno implementirane inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja i uvedena nova tehnološka rješenja u obliku opreme i softvera
  5. Uspješno provedena neovisna revizija projekta
  6. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje su korisnik i partneri prema Ugovoru obavezni provesti
  7. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa
  • Ukupna vrijednost projekta iznosi:  5.608.796,80 HRK/744.415,26 EUR
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 3.605.416,77 HRK/478.521,03 EUR
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 1.434.203,13 HRK/190.351,46 EUR

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Frane Zdunić na: frane.zdunic@intis-engineering.com 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite 

www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/