Industrija

"Stečena znanja i iskustva kroz različite industrije na više od 300 kapitalnih projekata diljem svijeta, svjedoči o kvaliteti naših proizvoda i usluga te nam daje veliku prednost pri realizaciji novih izazovnih projekata."
- Drago Romić, CEO -

Automobilska industrija

INTIS ENGINEERING je tvrtka specijalizirana za slijedeće djelatnosti u sofisticiranim pogonima automobilske industrije:

 • Inženjering
 • Projektiranje i savjetovanje
 • Proizvodnja elektro ormara
 • Ožičenje specijaliziranih strojeva
 • Elektro nadzor
 • Razvoj softvera
 • Puštanje u pogon
 • Podrška u smjenama

Nudimo učinkovita softverska rješenja za samostalne aplikacije te kontrolu kvalitete, transportne sustave i zavarivanja, lasersko upravljanje i montažne linije. Naše usluge uključuju dizajn, razvoj, implementaciju i puštanje u pogon industrijske opreme.

Zajedno s našim partnerima pokrivamo sve struke u ovoj uskoj grani industrije, te pružamo inovativna tehnološka rješenja širokom krugu kupaca u području proizvodnje i upravljanja industrijskim procesima.

Pročitaj više

Metalna industrija

Naše glavne djelatnosti u metalnoj industriji (željezo i čelik, aluminij, bakar) su projektiranje, izrada elektro ormara te razvoj sofvera i puštanje u pogon:

 • Upravljačkih sustava
 • Nereguliranih (mcc) i reguliranih (drives) elektromotornih pogona
 • Tehničkih informacijskih sustava (tis) za praćenje proizvodnje
 • Energetskih sustava

Stručna i tehnološka znanja i iskustvo naših inženjera obuhvaćaju većinu tehnoloških cjelina u proizvodnji i obradi metala:

 • Visoke peći, izravna redukcija
 • Talionice (elektrolučne peći (eaf), metalurške peći (lf), konverteri)
 • Linije za kontinuirani lijev blokova ili gredica
 • Linije za obradu blokova i gredica (brusilice, glodalice)
 • Peći za predgrijavanje blokova ili gredica
 • Valjaoničke linije za toplo i hladno valjanje trake i folije
 • Valjaoničke linije za valjanje šipaka, profila, žice
 • Valjaoničke peći za termičku obradu trake
 • Procesne linije za termičku i kemijsku obradu trake

U području upravljačkih sustava, elektromotornih pogona i TIS-sustava u metalnoj industriji nudimo:

 • Cjelokupna rješenja “ključ u ruke“, bilo da je riječ o izgradnji novog postrojenja ili unapređenju funkcionalnosti postojećeg.
 • Konzalting i izradu kompletne projektne dokumentacije
 • Izradu namjenskih programskih i sklopovskih rješenja
 • Isporuku upravljačkih ormara i programske podrške u skladu s vlastitim projektom ili prema specifikaciji kupca
 • Montažu opreme u postrojenju, puštanje u pogon i optimizaciju pogonskih parametara
 • Održavanje sustava u jamstvenom roku i izvan njega
Pročitaj više

Nafta i plin

S dugogdišnjim iskustvom u naftnoj industriji te zastupajući razni proizvodni program iz te grane djelatnosti, INTIS ENGINEERING se profilirao kao ozbiljan sistem integrator na području instrumentacije i sustava upravljanja.

Primjenjujući stručna tehnološka znanja i iskustva naših inženjera, u mogućnosti smo ponuditi:

 • Projektiranje instrumentacije i sustava upravljanja u svim fazama projekta
 • Konzalting u području funkcionalne sigurnosti (TUV)
 • Razvoj PLC/SCADA/DCS/SIS softverskih aplikacija
 • Nadzor izvođenja elektro radova
 • Usluge održavanja
 • Izradu manjih paketnih rješenja
Pročitaj više

Farmaceutska industrija

Farmaceutska industrija, grana kemijske industrije još je jedna od djelatnosti u kojoj se INTIS ENGINEERING profilirao kao high-tech poduzeće specijalizirano za proizvodnju aktivnih farmaceutskih međuprodukata (API). Slijedeći ISO 9001: 2015 sustav kvalitete, te dobru inženjersku praksu, naši proizvodi i usluge  mogu konkurirati svjetskim tržištima.

Vrijednost proizvodnje lijekova u svijetu danas iznosi oko 300 mlrd. USD i bilježi godišnju stopu rasta 8 do 10%. Time zauzima treće mjesto u ukupnoj svjetskoj proizvodnji kemijske industrije. Zbog velike važnosti farmaceutskih proizvoda u sustavu zdravstvene zaštite, posvećuje im se posebna pozornost, pa su u skladu s time doneseni vrlo strogi nacionalni i međunarodni propisi kojima se osigurava njihova podobnost za namjeravanu uporabu, kakvoća, djelotvornost i neškodljivost u utvrđenom roku valjanosti. Tvrtka INTIS ENGINEERING d.o.o. prilikom razrade projektnih rješenja prati i poštuje propisane standarde uspostavljanjem sveobuhvatnoga sustava osiguranja kvalitete vlastitih proizvoda i usluga.

Svojom filozofijom inovativnosti i zaštite okoliša, INTIS ENGINEERING se obvezuje ispuniti svoje društvene odgovornosti za ljudsko zdravlje, pružanjem usluga kupcima u zemlji i inozemstvu uz razumne cijene, kvalitetne proizvode i stručne tehničke usluge.

Primjenjujući stručna tehnološka znanja i iskustva naših inženjera, za ovu granu industrije, u mogućnosti smo ponuditi:

 • Projektiranje instrumentacije i sustava upravljanja u svim fazama projekta
 • Konzalting u području funkcionalne sigurnosti (TUV)
 • Razvoj PLC/SCADA/DCS/SIS softverskih aplikacija
 • Nadzor izvođenja elektro radova
 • Proizvodnju MCC, DCS i SIS ormara
 • Isporuku instrumentacije s visokim standardima kvalitete
 • Vođenje projekata za proizvodnju API-a
 • Usluge održavanja
Pročitaj više

Rudarstvo

Koristeći bogata iskustva u realizaciji složenih upravljačkih sustava na objektima u energetici i industriji, INTIS ENGINEERING ostvario je značajne reference na uređajima površinskih kopova ugljena kako što su odlagači, bageri i pogonske stanice.

Implementacijom modernih upravljačkih sustava ostvarujemo slijedeće učinke:

 • Povećanje iskoristive sigurnosti spriječavanjem mogućnosti havarije, ugrožavanja statike sprave i onemogućavanjem požara
 • Povećanje raspoloživosti opreme skraćivanjem vremena zastoja, brzom dijagnostikom cijelog sustava, povećanjem brzine rada
 • Smanjenje utroška energije postignuto je optimalnom regulacijom, vraćanjem energije u mrežu, bez trošenja energije kod zastoja
Pročitaj više

Proizvodnja energije

Inženjering u području automatizacije u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije još je jedna u nizu djelatnosti tvrtke.

Raznovrsnost i fleksibilnost naših stručnjaka dokazuje da je INITS ENGINEERING sposoban uspješno provesti najzahtjevnije i najraznovrsnije inženjerske projekte. Tako je i energetika vrlo važan segment u portfoliju naše tvrtke, a posebice stavljamo naglasak na potrebu za učinkovitim i čistim izvorima energije. Višegodišnje iskustvo firme INTIS ENGINEERING u području automatizacije i zaštite u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije dokazuje da smo u potpunosti spremni i sposobni ispuniti zahtjeve tržišta.

Naši inženjeri su u ovom području realizirali više od 100 složenih projekata širom svijeta, sudjelujući u projektiranju, opremanju, izgradnji i obnovi hidroelektrana i termoelektrana, te transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja niskog, srednjeg i visokog napona (do 1150 kV).

Projektima su obuhvaćena ova područja:

 • Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
 • Zaštita u elektroenergetskim postrojenjima
 • Telekomunikacije
 • Vlastita pomoćna napajanja (ac, dc, ups, rezervna napajanja)
 • Sigurnosni sustavi i video nadzor
 • Komunikacijsko i informatičko povezivanje elektroenergetskih sustava i objekata
 • Projektiranje, opremanje i isporuka kompletnih transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja
 • Vođenje procesa u termoelektranama i spalionicama otpada
 • Vođenje procesa u hidroelektranama
 • Vođenje procesa u postrojenjima za odsumporavanje

INTIS u ovim područjima nudi cjelokupni inženjering i rješenja “ključ u ruke” koja obuhvaćaju:

 • Proizvodnju ormara zaštite, upravljanja, kontrole, mjerenja, regulacije, komunikacije
 • Izradu idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja
 • Programiranje i parametriranje
 • Montažu na terenu, ispitivanje i puštanje u pogon
 • Obuku korisnika
 • Održavanje u jamstvenom roku i izvan njega.
 • Izradu proračuna i kalkulacija el. mreže (tokova snaga, kratkih spojeva, podešenja)

U okviru naših projekata isporučujemo opremu u skladu sa zahtjevima objekta i kupca (zaštitne releje, stanična računala, komunikacijsku opremu, itd.) te odgovarajuću programsku podršku.

Pročitaj više