Usluge

"Stečena znanja i iskustva kroz različite industrije na više od 300 kapitalnih projekata diljem svijeta, svjedoči o kvaliteti naših proizvoda i usluga te nam daje veliku prednost pri realizaciji novih izazovnih projekata."
- Drago Romić, CEO -

Industrijska automatizacija

Industrijska automatizacija jedna je od temeljnih djelatnosti tvrtke INTIS ENGINEERING.

Više od 300 kapitalnih projekata automatizacije širom svijeta svjedoči o kvaliteti naših proizvoda i usluga.

Naši su inženjeri automatizirali raznolike industrijske pogone te tako ovladali i značajnim tehnološkim znanjima u:

 • Željezarama i čeličanama
 • Valjaonicama čelika, aluminija i bakra
 • Rafinerijama
 • Tvornicama za proizvodnju automobila i automobiliskih djelova
 • Tvornicama za prozvodnju API-ja
 • Tvornicama papira
 • Tvornicama kabela
 • Tvornicama građevinskog materijala
 • Rafinerijama i postrojenjima za distribuciju plina
 • Regalnim robotiziranim skladištima, itd.

INTIS ENGINEERING u ovom području nudi cjelokupni inženjering i rješenja “ključ u ruke” koja obuhvaćaju:

 • Izradu idejnih i izvedbenih projekata
 • Programiranje svih suvremenih automatizacijskih uređaja: PLC, HMI (industrijski terminali, SCADA), DCS, SIS, TIS, a također i namjenska programska rješenja
 • Izradu niskonaponskih ormara (mjerenje, upravljanje, zaštita, regulirani i neregulirani elektromotorni pogoni)
 • Montažu, ispitivanje i puštanje u pogon
 • Izobrazbu korisnika
 • Održavanje u jamstvenom roku i izvan njega.

U okviru naših projekata isporučujemo i svu potrebnu automatizacijsku opremu: od instrumentacije, preko nereguliranih (MCC) i reguliranih (Drives) elektromotornih pogona, do upravljačkih uređaja (PLC), centralnog sustava nadzora i upravljanja (SCADA), kao i tehničkih informacijskih sustava (TIS) za praćenje i optimizaciju proizvodnje.

Tijekom godina razvili smo i vlastite proizvode za automatizaciju u industriji. Svaki proizvod je specijaliziran za pojedinu vrstu industrijskih pogona, te se brzo i jednostavno prilagođava specifičnim potrebama kupca.

Najčešće korištene softverske platforme:

 • Siemens: SIMATIC S7, WinCC HMI, WinCC Flexible, TIA Portal, PCS7
 • Allen Bradley PLC/Rockwell HMI
 • Schneider
 • ABB 800xa DCS
 • Wonderware Intouch
 • Ostale na zahtjev korisnika
Pročitaj više

Inženjering u energetici

Inženjering u području automatizacije u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije također je jedna od temeljnih djelatnosti tvrtke.

Raznovrsnost i fleksibilnost naših stručnjaka dokazuje da je INTIS ENGINEERING sposoban uspješno provesti najzahtjevnije i najraznovrsnije inženjerske projekte. Tako je i energetika vrlo važan segment u portfoliju naše tvrtke, a posebice stavljamo naglasak na potrebu za učinkovitim i čistim izvorima energije.  Višegodišnje iskustvo u području automatizacije i zaštite u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije dokazuje da smo u potpunosti spremni i sposobni ispuniti zahtjeve tržišta.

Naši su inženjeri u ovom području realizirali više od 100 složenih projekata širom svijeta, sudjelujući u projektiranju, opremanju, izgradnji i obnovi hidro i termoelektrana, solarnih elektrana te transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja niskog, srednjeg i visokog napona (do 1150 kV).

Tim su projektima obuhvaćena ova područja:

 • Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
 • Zaštita u elektroenergetskim postrojenjima
 • Telekomunikacije
 • Vlastita pomoćna napajanja (AC, DC, UPS, rezervna napajanja)
 • Sigurnosni sustavi i video nadzor
 • Komunikacijsko i informatičko povezivanje elektroenergetskih sustava i objekata
 • Projektiranje, opremanje i isporuka kompletnih transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja
 • Vođenje procesa u termoelektranama i spalionicama otpada
 • Vođenje procesa u hidroelektranama
 • Vođenje procesa u solarnim elektranama
 • Vođenje procesa u postrojenjima za odsumporavanje

 

INTIS ENGINEERING u ovim područjima nudi cjelokupni inženjering i rješenja “ključ u ruke” koja obuhvaćaju:

 • proizvodnju ormara zaštite, upravljanja, kontrole, mjerenja, regulacije, komunikacije
 • izradu idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja
 • programiranje i parametriranje
 • montažu na terenu, ispitivanje i puštanje u pogon
 • izobrazbu korisnika
 • održavanje u jamstvenom roku i izvan njega.
 • Izradu proračuna i kalkulacija el. mreže (tokova snaga, kratkih spojeva, podešenja)

U okviru naših projekata isporučujemo opremu u skladu sa zahtjevima objekta i kupca (zaštitne releje, stanična računala, komunikacijsku opremu, itd.) te odgovarajuću programsku podršku.

Pročitaj više

Projektiranje

INTIS ENGINEERING je dugogodišnjim radom na raznim projektima  izgradio snažan i kompetentan tim projektanata. Naši projektanti, koristeći suvremene softverske alate, u mogućnosti su svojim korisnicima pružiti podršku u svim fazama projekta, od rane faze idejnih rješenja do razrade izvedbenih projekata elektrike i instrumentacije.

U suradnji s našim partnerskim projektantskim tvrtkama u mogućnosti smo odgovoriti najzahtjevnijim tehničkim rješenjima.

Sa svojim stručnim timom spremni smo vam ponuditi slijedeće razine projektne dokumentacije:

 • Konceptno rješenje
 • Idejni projekt
 • Studija isplativosti
 • Natječajna dokumentacija
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt
 • Projekt izvedenog stanja

Koristeći se najsuvremenijim softverskim alatima koji im omogućuju učinkovito izvođenje postavljenih zadataka kao što su:

 • EPLAN
 • Simaris design
 • MS VISIO
 • MS Word
 • MS Excel
Pročitaj više

Proizvodnja elektro ormara

INTIS ENGINEERING u vlastitom proizvodnom pogonu površine 600 m2 proizvodi razne tipove niskonaponskih ormara za industriju, energetiku i promet, itd.

 • PLC i DCS ormare za upravljanje strojevima, proizvodnim linijama i postrojenjima
 • Ormare upravljanja, zaštite, mjerenja i regulacije za postrojenja u proizvodnji, te prijenos i distribuciju električne energije
 • Razvodne ormare za distributivna niskonaponska postrojenja različitih konfiguracija, nazivne struje do preko 4000 A
 • Upravljačke ormare za neregulirane elektromotorne pogone (MCC)
 • Ormare za regulirane elektromotorne pogone (Drives)
 • Ormare za upravljanje cestovnim i željezničkim prometom
 • Ormare za prostore s posebnim uvjetima eksploatacije (npr. za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom)
 • Zidne i samostojeće upravljačke pultove
 • Ormariće, spojne kutije i druge mehaničke i električne spojne komponente

Naše proizvodno osoblje obučeno je i opremljeno za sve vrste mehaničkih i električkih radova u radionici i u postrojenjima naših naručitelja, uključujući i instalacijske radove u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, posjedujući individualne certifikate.

 

Kupce i korisnike pozivamo da po želji osobno prisustvuju završnim proizvodnim ispitivanjima (FAT – Factory Acceptance Testing).

Tijekom ispitivanja upotrebljavamo vlastitu mjernu i ispitnu opremu koju redovito baždarimo u specijaliziranim laboratorijima sa sljedivošću do nacionalnog standarda.

 

Sustav upravljanja kvalitetom, usklađen s odredbama norma ISO 9001 propisuje sve proizvodne i ispitne postupke, uključujući izradu i čuvanje svih zapisa o ulaznoj kontroli, tijeku proizvodnje, rezultatima provedenih ispitivanja i eventualno uočenim neusklađenostima.

 

Gotove proizvode pakiramo i otpremamo u skladu s internim propisima, odredbama ugovora i zakona te željama kupca.

Pročitaj više

Izrada paketnih jedinica

Obzirom na bogato dosadašnje iskustvo stečeno na  brojnim projektima, u raznim tipovima industrije, naš tim djelatnika s multidisciplinarnim djelatnostima i znanjima, u mogućnosti je ponuditi kompletna rješenja za izradu manjih paketnih jedinica u procesnoj industriji, a koja uključuju:

 • Razradu projektnog rješenja
 • Proizvodnju
 • Izradu upravljačkih ormara
 • Puštanje u rad
 • Održavanje
Pročitaj više

Vođenje projekata

INTIS ENGINEERING koristi utvrđene metodologije te vodeće koncepte i prakse koji se mogu primijeniti na razne vrste projekata, u raznim granama industrije.

Tehnološki projekti, programi i portfelja na razini cijelog poduzeća postali su način života za organizacije. Iako ti projekti, programi i portfelja mogu donijeti značajne koristi, nepravilnim upravljanjem mogu negativno utjecati na poslovanje.

Naš projektni tim za upravljanje projektima, s visokokvalitetnim vještinama i iskustvom, može vam pomoći da učinkovito upravljate projektnim portfeljem organizacije, poboljšate izvedbu projekata i programa, te povećavate vjerojatnost njihovog uspješnog završetka.

Naše usluge upravljanja projektima nude objektivan, profesionalan pristup upravljanju mnogim rizicima povezanima s provedbom projekata i programa. INTIS ENGINEERING koristi dobro utvrđene metodologije te vodeće koncepte i prakse, koji se mogu primijeniti na razne vrste projekata koji uključuju razna rješenja u metalnoj, automobilskoj, naftnoj ili drugoj grani procesne industrije.

Pročitaj više