Usluge

"Stečena znanja i iskustva kroz različite industrije na više od 300 kapitalnih projekata diljem sveta, svedoči o kvalitetu naših proizvoda i usluga te nam daje veliku prednost pri realizaciji novih izazovnih projekata."
- Drago Romić, CEO -

Industrijska automatizacija

Industrijska automatizacija jedna je od temeljnih delatnosti kompanije INTIS ENGINEERING.

Više od 300 kapitalnih projekata automatizacije širom sveta svedoči o kvalitetu naših proizvoda i usluga.

Naši inženjeri su automatizirali raznolike industrijske pogone te tako ovladali i značajnim tehnološkim znanjima u:

 • Železarama i čeličanama
 • Valjaonicama čelika, aluminija i bakra
 • Rafinerijama
 • Fabrikama za proizvodnju automobila i automobilskih delova
 • Fabrikama za proizvodnju API-ja
 • Fabrikama papira
 • Fabrikama kabela
 • Fabrikama građevinskog materijala
 • Rafinerijama i postrojenjima za distribuciju gasa
 • Regalnim robotizovanim skladištima, itd.

INTIS ENGINEERING u ovom području nudi celokupni inženjering i rešenja “ključ u ruke” koja obuhvataju:

 • Izradu idejnih i izvođačkih projekata
 • Programiranje svih savremenih uređaja za automatizaciju: PLC, HMI (industrijski terminali, SCADA), DCS, SIS, TIS, a takođe i namenska programska rešenja
 • Izradu niskonaponskih ormana (merenje, upravljanje, zaštita, regulisani i neregulisani elektromotorni pogoni)
 • Montažu, ispitivanje i puštanje u pogon
 • Obuku korisnika
 • Održavanje u garantnom roku i van njega.

U okviru naših projekata isporučujemo i svu potrebnu opremu za automatizaciju: od instrumentacije, preko neregulisanih (MCC) i regulisanih (Drives) elektromotornih pogona, do upravljačkih uređaja (PLC), centralnog sistema nadzora i upravljanja (SCADA), kao i tehničkih informacijskih sistema (TIS) za praćenje i optimizaciju proizvodnje.

Tokom godina razvili smo i vlastite proizvode za automatizaciju u industriji. Svaki proizvod je specijalizovan za pojedinu vrstu industrijskih pogona, te se brzo i jednostavno prilagođava specifičnim potrebama kupca. Najčešće korišćene softverske platforme:

 • Siemens: SIMATIC S7, WinCC HMI, WinCC Flexible, TIA Portal, PCS7
 • Allen Bradley PLC/Rockwell HMI
 • Schneider
 • ABB 800xa DCS
 • Wonderware Intouch
 • Ostale na zahtev korisnika
Pročitaj više

Inženjering u energetici

Inženjering u području automatizacije u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije takođe je jedna od temeljnih delatnosti kompanije.

Raznovrsnost i fleksibilnost naših stručnjaka dokazuje da je INTIS ENGINEERING sposoban uspešno provesti najzahtevnije i najraznovrsnije inženjerske projekte. Tako je i energetika vrlo važan segment u portfoliju naše kompanije, a posebno stavljamo naglasak na potrebu za efikasnim i čistim izvorima energije.  Višegodišnje iskustvo u području automatizacije i zaštite u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije dokazuje da smo u potpunosti spremni i sposobni ispuniti zahteve tržišta.

Naši su inženjeri u ovom području realizovali više od 100 složenih projekata širom sveta, sudelujući u projektovanju, opremanju, izgradnji i obnovi hidro i termoelektrana, solarnih elektrana te transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja niskog, srednjeg i visokog napona (do 1150 kV). Tim su projektima obuhvaćena ova područja:

 • Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
 • Zaštita u elektroenergetskim postrojenjima
 • Telekomunikacije
 • Vlastita pomoćna napajanja (AC, DC, UPS, rezervna napajanja)
 • Sigurnosni sistemi i video nadzor
 • Komunikaciono i informatičko povezivanje elektroenergetskih sistema i objekata
 • Projektovanje, opremanje i isporuka kompletnih transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja
 • Vođenje procesa u termoelektranama i postrojenjima za uništavanje otpada
 • Vođenje procesa u hidroelektranama
 • Vođenje procesa u solarnim elektranama
 • Vođenje procesa u postrojenjima za odsumporavanje

INTIS ENGINEERING u ovim područjima nudi celokupni inženjering i rešenja “ključ u ruke” koja obuhvataju:

 • proizvodnju ormana zaštite, upravljanja, kontrole, merenja, regulacije, komunikacije
 • izradu idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja
 • programiranje i parametriranje
 • montažu na terenu, ispitivanje i puštanje u pogon
 • Obuku korisnika
 • održavanje u garantnom roku i izvan njega.
 • Izradu proračuna i kalkulacija el. mreže (tokova snaga, kratkih spojeva, podešenja)

U okviru naših projekata isporučujemo opremu u skladu sa zahtevima objekta i kupca (zaštitne releje, stanične računare, komunikacionu opremu, itd.) te odgovarajuću programsku podršku.

Pročitaj više

Projektovanje

INTIS ENGINEERING je dugogodišnjim radom na raznim projektima  izgradio snažan i kompetentan tim projektanata. Naši projektanti, koristeći savremene softverske alate, u mogućnosti su svojim korisnicima pružiti podršku u svim fazama projekta, od rane faze idejnih rešenja do razrade izvođačkih projekata elektrike i instrumentacije.

U suradnji s našim partnerskim projektantskim Kompanijama u mogućnosti smo odgovoriti najzahtevnijim tehničkim rešenjima.

Sa svojim stručnim timom spremni smo vam ponuditi sledeće nivoa projektne dokumentacije:

 • Konceptno rešenje
 • Idejni projekt
 • Studija isplativosti
 • Konkursna dokumentacija
 • Glavni projekt
 • Izvođački projekt
 • Projekt izvedenog stanja

Koristeći se najsavremenijim softverskim alatima koji im omogućuju efikasno izvođenje postavljenih zadataka kao što su:

 • EPLAN
 • Simaris design
 • MS VISIO
 • MS Word
 • MS Excel
Pročitaj više

Proizvodnja elektro ormara

INTIS ENGINEERING u vlastitom proizvodnom pogonu površine 600 m2 proizvodi razne tipove niskonaponskih ormana za industriju, energetiku i saobraćaj, itd.

 • PLC i DCS ormane za upravljanje strojevima, proizvodnim linijama i postrojenjima
 • Ormane upravljanja, zaštite, merenja i regulacije za postrojenja u proizvodnji, te prenos i distribuciju električne energije
 • Razvodne ormane za distributivna niskonaponska postrojenja različitih konfiguracija, nazivne struje do preko 4000 A
 • Upravljačke ormane za neregulisane elektromotorne pogone (MCC)
 • Ormane za regulisane elektromotorne pogone (Drives)
 • Ormane za upravljanje putnim i železničkim saobraćajem
 • Ormane za prostore s posebnim uslovima eksploatacije (npr. za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom)
 • Zidne i samostojeće upravljačke pulteve
 • Ormariće, spojne kutije i druge mehaničke i električne spojne komponente

Naše proizvodno osoblje obučeno je i opremljeno za sve vrste mehaničkih i električnih radova u radionici i u postrojenjima naših kupaca, uključujući i instalacione radove u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, posedujući individualne certifikate.

Kupce i korisnike pozivamo da po želji lično prisustvuju završnim proizvodnim ispitivanjima (FAT – Factory Acceptance Testing).

Tokom ispitivanja upotrebljavamo vlastitu mernu i ispitnu opremu koju redovno kalibrišemo u specijalizovanim laboratorijima sa sledivošću do nacionalnog standarda.

Sistem upravljanja kvalitetom, usklađen s odredbama norma ISO 9001 propisuje sve proizvodne i ispitne postupke, uključujući izradu i čuvanje svih zapisa o ulaznoj kontroli, tokom proizvodnje, rezultatima sprovedenih ispitivanja i eventualno uočenim neusklađenostima.   Gotove proizvode pakujemo i otpremamo u skladu s internim propisima, odredbama ugovora i zakona te željama kupca.

Pročitaj više

Izrada paketnih jedinica

Obzirom na bogato dosadašnje iskustvo stečeno na  brojnim projektima, u raznim tipovima industrije, naš tim zaposlenih s multidisciplinarnim delatnostima i znanjima, je u mogućnosti da ponudi kompletna rešenja za izradu manjih paketnih jedinica u procesnoj industriji, a koja uključuju:

 • Razradu projektnog rješenja
 • Proizvodnju
 • Izradu upravljačkih ormara
 • Puštanje u rad
 • Održavanje
Pročitaj više

Vođenje projekata

INTIS ENGINEERING koristi utvrđene metodologije te vodeće koncepte i prakse koji se mogu primeniti na razne vrste projekata, u raznim granama industrije.

Tehnološki projekti, programi i portfolio na nivou celog preduzeća postali su način života organizacije. Iako ti projekti, programi i portfelja mogu doneti značajne koristi, nepravilnim upravljanjem mogu negativno uticati na poslovanje.

Naš projektni tim za upravljanje projektima, s visokokvalitetnim veštinama i iskustvom, može vam pomoći da efikasno upravljate projektnim portfoliom organizacije, poboljšate izvedbu projekata i programa, te povećavate verovatnoću njihovog uspešnog završetka.

Naše usluge upravljanja projektima nude objektivan, profesionalan pristup upravljanju mnogim rizicima povezanima sa sprovođenjem projekata i programa. INTIS ENGINEERING koristi dobro utvrđene metodologije te vodeće koncepte i prakse, koji se mogu primeniti na razne vrste projekata koji uključuju razna rešenja u metalnoj, automobilskoj, naftnoj ili drugoj grani procesne industrije.

 

Pročitaj više

Fiskalizacija

O Televendu

Televend je brend grupacije Intis, koja zajedno s drugom tvrtkom kćeri Intis Inžinjeringom, ima više od 30 godina iskustva u industrijskoj automatizaciji i inžinjeringu. Televend je vodeća IoT platforma za automatizaciju svakodnevnih operacija u samouslužnoj industriji i industriji kafe. Televend platforma prikuplja podatke u realnom vremenu i uz pomoć veštačke inteligencije (AI) optimizuje poslovanje vodećih kompanija u industriji kafe, samouslužnih aparata, te automatizirane maloprodaje.

TELEVEND REŠENJE ZA FISKALIZACIJU VENDING AUTOMATA U SRBIJI

Elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa za samouslužne aparate

Zašto je ovo bitno za Vas?

Privrednici koji se bave vending automatima u Srbiji od 1.11. 2021. godine podležu Zakonu o elektronskoj fiskalizaciji, a rok za uvođenje je 30. april 2022. godine.

Kako radi novi model fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije nalaže evidentiranje prometa robe i usluga uz pomoć posebnih elektronskih uređaja i procesora fiskalnih računa koji šalju podatke u centralni sistem za upravljanje fiskalizacijom. Sastoji se od:

 • SUF

  Centralni sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske Uprave.

 • ESIR

  Elektronski sistem za izdavanje računa koji prikuplja podatke o transakcijama.

 • L-PFR

  Lokalni (offline) procesor fiskalnih računa koji prosleđuje informacije SUF-u. Nalazi se na samom automatu.

 • V-PFR

  Virtualni (online) procesor fiskalnih računa koji se nalazi u centralnom sistemu Poreske Uprave.

 • BE

  Bezbednosni element (pametna kartica) koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije.

Kako radi Televend rešenje za fiskalizaciju vending aparata

Televend nudi kompletno ESIR rešenje za samouslužne automate prilagođeno za offline i online rad.

Televend Box

Uređaj sa softverom koji poseduje ESIR sertifikat. Pored fiskalne funkcije, uređaj je telemetrijski i master uređaj, koji prati svu prodaju i sve tokove gotovine. Uređaj je robustan i testiran na više od 6000 različitih konfiguracija u samouslužnim uređajima.

Televend Cloud

Prateća aplikacija u oblaku koja služi za olakšavanje upravljanja instaliranom flotom samouslužnih uređaja. U aplikaciji je moguće videti svu prodaju na uređajima u realnom vremenu i organizovati rad punilaca i tehničara na terenu.

Digitalizujte svoje poslovanje uz Televend

Televend je vodeća IoT platforma za automatizaciju maloprodaje.

Tehničke specifikacije Televend rešenja za fiskalizaciju vending aparata
 • PODRŽAVA RAD S V-PFR I L-PFR

  Televend ESIR fiskalizuje račune preko lokalnog procesora (L-PFR) koji koristi pametnu karticu ili onlajn preko virtuelnog procesora (V-PFR) koji koristi digitalni sertifikat.

 • IZDAJE RAČUN U ELEKTRONSKOM I ŠTAMPANOM FORMATU

  Televend ESIR je u skladu sa propisima i izdaje fakture u elektronskom i štampanom formatu sa hipervezom za verifikaciju koja omogućava proveru fiskalnog računa.

 • USKLAĐENO JE SA INDUSTRIJSKIM STANDARDIMA

  Televend uređaj ima sve potrebne sertifikate (CE) i usklađen je sa industrijskim standardima za komunikacije (GSM, Ethernet, Bluetooth).

Klijenti iz celog sveta dali su poverenje Televend sustavu
Televend je deo Intis grupe: