Projekt: „Projekt Integrator tvrtke INTIS Engineering”

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Korisnik projekta: INTIS ENGINEERING d.o.o., Ulica Bani 73/A, Buzin, 10010 Zagreb; OIB: 63134223890

Partneri:

1.IMG ZAGREB d.o.o., Prigornica 2, 10000 Zagreb; OIB: 24665884283

2.ASCALIA d.o.o., Ulica Trate 16. 40000 Čakovec; OIB: 08686669752

 • Kratki opis projekta

Tvrtka INTIS ENGINEERING d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.2.05.0023 za provedbu projekta „Projekt Integrator tvrtke INTIS Engineering”.

Predmet projekta je ulaganje u inovaciju poslovnih procesa i organizacije poslovanja konzorcija s ciljem postizanja dugoročnih dobavljačkih odnosa s tvrtkama Integratorima komercijalizacijom inovativnog IKS sustava. Partneri na projektu i članovi konzorcija su tvrtke IMG Zagreb d.o.o. te Ascalia d.o.o.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. siječnja 2021. godine do 01. siječnja 2023. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati suradnju MSP-ova kako bi kroz stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke obnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu, odnosno podržati inovaciju procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MPS-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanca vrijednosti sa Integratorima.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)

1. Povećanje i intenziviranje suradnje MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda u ciljanom strateškom segmentu

2. Povećanje obujma suradnje između MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa Integratorom i postali dio njihovog lanca vrijednosti

3. Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj konzorcija

 • Očekivani rezultati projekta

1.Uspješno uspostavljena suradnja MSP – ova u svrhu stvaranja komercijalizacije inovativnih proizvoda

2.Povećan obujam suradnje između MSP – ova

3.Povećana konkurentnost, održiv rast i razvoj konzorcija

4.Uspješno implementirane inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja

5.Uspješno provedena neovisna revizija projekta

6.U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje su korisnik i partneri prema Ugovoru obavezni provesti

7.Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi:  17.450.101,67 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 14.486.558,73 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 7.246.087,54 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Frane Zdunić na: frane.zdunic@intis-engineering.com

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite

www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Projekt: „Projekt Integrator tvrtke INTIS Engineering”

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Korisnik projekta: INTIS ENGINEERING d.o.o., Ulica Bani 73/A, Buzin, 10010 Zagreb; OIB: 63134223890

Partneri:

1.IMG ZAGREB d.o.o., Prigornica 2, 10000 Zagreb; OIB: 24665884283

2.ASCALIA d.o.o., Ulica Trate 16. 40000 Čakovec; OIB: 08686669752

 • Kratki opis projekta

Tvrtka INTIS ENGINEERING d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.2.05.0023 za provedbu projekta „Projekt Integrator tvrtke INTIS Engineering”.

Predmet projekta je ulaganje u inovaciju poslovnih procesa i organizacije poslovanja konzorcija s ciljem postizanja dugoročnih dobavljačkih odnosa s tvrtkama Integratorima komercijalizacijom inovativnog IKS sustava. Partneri na projektu i članovi konzorcija su tvrtke IMG Zagreb d.o.o. te Ascalia d.o.o.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. siječnja 2021. godine do 01. siječnja 2023. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati suradnju MSP-ova kako bi kroz stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke obnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu, odnosno podržati inovaciju procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MPS-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanca vrijednosti sa Integratorima.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)

1. Povećanje i intenziviranje suradnje MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda u ciljanom strateškom segmentu

2. Povećanje obujma suradnje između MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa Integratorom i postali dio njihovog lanca vrijednosti

3. Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj konzorcija

 • Očekivani rezultati projekta

1.Uspješno uspostavljena suradnja MSP – ova u svrhu stvaranja komercijalizacije inovativnih proizvoda

2.Povećan obujam suradnje između MSP – ova

3.Povećana konkurentnost, održiv rast i razvoj konzorcija

4.Uspješno implementirane inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja

5.Uspješno provedena neovisna revizija projekta

6.U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje su korisnik i partneri prema Ugovoru obavezni provesti

7.Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi:  17.450.101,67 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 14.486.558,73 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 7.246.087,54 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Frane Zdunić na: frane.zdunic@intis-engineering.com

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite

www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779