Termalna merači protoka mase

sierra quadratherm 640i

SIERRA QuadraTherm® 640i

Najpreciznije termalno maseni merač trenutno na tržištu.

QuadraTherm® 640i je najtačniji termalno maseni merač trenutno na tržištu , sa Tačnošću merenja protoka mase, +/- 0,75% prikaza iznad 50% mernog raspona.

QuadraTherm 640i merač protoka vazduha i gasa predstavlja veliki napredak u tehnologiji termičke disperzije postižući ekstremnu preciznost s visokim „Tačnošću očitanja“ , što po prvi put predstavlja rivalitet s Coriolisovom tehnologijom za merenje masenog protoka vazduha i drugih gasova.

Velika Tačnost +/- 0.75% očitane Vrednosti
DrySense™ senzor bez odstupanja merenja
Validacija na terenu
Koristite qMix softver kako biste lako promenili sastav gasa na terenu i zadržali Tačnost.
Doživotna garancija senzora
Boiler MACT certificiran za merenje protoka gasa na kotlovima

DATASHEET: https://www.sierrainstruments.com/products/quadratherm/640i.html