Merač protoka otvorenih kanala

MicroFlow

Beskontaktni merač protoka otvorenih kanala

Merenje protoka otvorenih kanala se sastoji od MicroFlow senzora brzine, dBmach3 ultrazvučnog merača nivoa i FLOWCert pretvarača.

FLOWCert pretvara ulazne signale brzine i nivoa i prema već definisanim parametrima kanala izračunava i prikazuje trenutni i kumulativni protok.

MicroFlow značajke:

  • Beskontaktno
  • Niska cena
  • Lagan i kompaktan dizajn
  • Bez troškova održavanja
  • Nije potrebno održavanje
  • ATEX Ex mb Zones 1 & 2 odobrenja
  • RS485 Modbus
  • IP68

Specifikacija:(https://www.pulsar-pm.com/Portals/0/docs/datasheets/MF-D-0917-MicroFlow-Datasheet.pdf)