Mjerač protoka otvorenih kanala

MicroFlow

Beskontaktni mjerač protoka otvorenih kanala

Mjerenje protoka otvorenih kanala se sastoji od MicroFlow senzora brzine, dBmach3 ultrazvučnog mjerača nivoa i FLOWCert pretvornika.

FLOWCert pretvara ulazne signale brzine i nivoa i prema već definiranim parametrima kanala izračunava i prikazuje trenutni i kumulativni protok.

MicroFlow značajke:

  • Beskontaktno
  • Niska cijena
  • Lagan i kompaktan dizajn
  • Bez troškova održavanja
  • Nije potrebno održavanje
  • ATEX Ex mb Zones 1 & 2 odobrenja
  • RS485 Modbus
  • IP68

Specifikacija:(https://www.pulsar-pm.com/Portals/0/docs/datasheets/MF-D-0917-MicroFlow-Datasheet.pdf)