Vortex mjerači protoka


  • Univerzalni uređaji za tekućine, plinove i paru
  • Integrirana kompenzacija tlaka i temperature
  • Različite izvedbe: ”sandwich” (wafer), s tvornički reduciranim nazivnim promjerom, s integrirana dva mjerna pretvornika

https://krohne.com/en/products/flow-measurement/flowmeters/vortex-flowmeters/optiswirl-4200/

OPTISWIRL 4200

  • Za tekućine, (mokre) plinove, zasićenu i pregrijanu paru (+ 240 ° C)
  • Integrirano P + T mjerenje: direktni izlaz za maseni protok, normirani volumni protok, bruto/neto energiju, snagu
  • ”2 –wire” , 4… 20 mA, HART®, FF, PROFIBUS-PA