Zauljenost

detektor zauljenosti
detektor zauljenosti
detektor zauljenosti

U FUNKCIJI ZAŠTITE OKOLIŠA OD OPASNIH INCIDENATA KONTAMINACIJE UGLJIKOVODICIMA KORISTE SE IONICS – LEAKWISE NADZORNI SUSTAVI I MJERILA.

IONICS – LEAKWISE NADZORNI SUSTAVI I MJERILA ZA OTKRIVANJE POJAVE I MJERENJE DEBLJINE SLOJA UGLJIKOVODIKA NA POVRŠINI VODE. UGLJIKOVODICI ČIJA SE PRISUTNOST NA VODI OTKRIVA MOGU BITI : NAFTA, BENZINI i RAZNA ULJA ISTE BAZE.

PRINCIP RADA : LEAKWISE sustavi za otkrivanje i mjerenje debljine sloja ugljikovodika NA vodi koriste tehniku mjerenja apsorpcije elektromagnetske energije u vodi. Mjerni davači, koji se sastoje od plovka s antenom i utega s koloturom, plutaju na površini vode, pri čemu je prsten antene uvijek jednako duboko uronjen u vodu. Što je veća apsorpcija energije u vodi, više se mjerene energije dovodi u antenu. Kako voda apsorbira više energije od ugljikovodika ili zraka, nadomjestak apsorbirane energije mora biti veći. Ako antena pluta djelomično na vodi a djelomično na ugljikovodiku, apsorpcija energije će biti manja proporcionalno debljini sloja ugljikovodika na vodi. Debljina sloja ugljikovodika na vodi se definira kroz 4 – 20 mA izlaz, te se u mjernom području mogu postaviti donji i gornji alarm.

LEAKWISE SUSTAVI I MJERILA SLUŽE ZA RANO OTKRIVANJE I UPOZORENJE O POJAVI UGLJIKOVODIKA NA VODI VEĆ OD 0.3 mm DEBLJINE.

PRIMJENE:

  • NADZOR I OTKRIVANJE PROPUŠTANJA UGLJIKOVODIKA IZ SPREMNIKA I CJEVOVODA.
  • OTKRIVANJE POJAVE UGLJIKOVODIKA NA POVRŠINI PODZEMNIH VODA U NADZORNIM OKNIMA ILI ŠAHTOVIMA.
  • OTKRIVANJE I NADZOR NAD POJAVOM UGLJIKOVODIKA NA VODI U KRUGU BRODSKIH TERMINALA NA RIJEKAMA ILI MORU.
  • OTKRIVANJE I MJERENJE DEBLJINE SLOJA UGLJIKOVODIKA NA OTPADNIM VODAMA.
  • DOJAVA U CENTAR NADZORA ŽIČANOM VEZOM ILI BEŽIČNIM TEHNIKAMA KOMUNIKACIJE KAO ORBCOMM SATELITSKOM VEZOM, GSM I SL.