Kep

Kep indikatori

1. ENKODERI serija 5800 i 9000
Detektori vrtnje sa osovinom
– izlaz otporan na kratki spoj
– robustna izrada prema industrijskim standardima
– mala potrošnja
– otporan na udarce

2. PLC  SUČELJA
Zoid 2
– pregled podataka svakog registra
– serijski port za ispis poruka i varijabli
– zaslon u 2 reda sa 20 mjesta VF ili LCD sa pozadinskim osvjetljenjem

3. POWER PANEL Jr
PPJR – Combo
– Easy smart kabelski priključak na PLC programski ulaz
– software za slobodno programiranje omogućava slobodno namjenu labela registrima i bitovima
– programibilni ispis često korištenih registara i bitova
– 16 tipki za programiranje i LCD.

4. CENTAR ZA PORUKE
IMC – inteligentni centar za poruke
– 6 programibilnih funcionalnih tipki
– 2 x 16 mjesta LCD zaslon sa pozadinskim osvjetljenjem
– pametni priključni kabel sa programom

5. MINIJATURNI BROJAČI, MJERAČI VREMENA I TRENUTNIH VRIJEDNO
KAL serija
– LCD 8 mjesta je standard (5 mjestKAL-RATEB)
– kućište fizičke zaštite IP65
– lithiumska baterija dugog radnog vijeka (KAL-RATEB ima vanjsko napajanje)
– KAL – TIME u ponudi

6. UREĐAJI ZA DOZIRANJE
Batchtrol – II
Uređaji za nadzor doziranja
– start/stop tipke i vanjski ulazi
– za impulsne i analogne ulaze
– 2 postavne vrijednosti aktiviranja za dvokoračne ventile
– analogni izlaz i linearizacija u 16 točaka

7.  KONDICIONERI SIGNALA
SC-FI
Pretvarači frakventnih u strujne signale
– magnetski i optički izolirani izlazi
– standardni 2 žični 4 – 20 mA izlazi
– napajani kroz petlju
– različiti načini ugradnje

8.  DIGITALNI POKAZIVAČI ZA PANELE
BEACON
Pokazivači za naponske i strujne ulaze
– pokazuju istovremeno istosmjerni i izmjenični napon i struju
– 3 i 1/2 mjesta LED crveni ili zeleni zaslon
– izbor funkcija sa DIP sklopkama
– višerasponski ulaz

9 i 10. MULTIFUNKCIJSKA RAČUNALA PROTOKA
SUPERtrol – I i SUPERtrol – II
Tenutni protok, ukupni protok, doziranje odabir funkcija preko izbornika
– mogućnost izbora jezika odvojeni izlazi – standard  DIN kućište sa dvokomadnim priključkom mjerenje protoka energije

11.  RAČUNALA PROTOKA MASE
MASSTROL
– izbornik : mjerenje protoka pare, plina i tekućina pokazuje kompenzirani trenutni i ukupni protok 4 – 20 mA izlazi za kompenzirani protok, temperaturu i tlak, alarmi compatibilan sa svim mjerilima protoka

12.  POKAZIVAČI ZA UGRADNJU NA MJERNOM MJESTU
SQUIRT
Pokazivači napajani kroz petlju
– lineatni ili kvadratni ulazi
– LCD 4 i 1/2 mjesta za trenutni protok i 8 mjesta za ukupni protok
– 16 bitna A/D rezolucija
– izolirani impulsni izlaz

13.  BAT  R/T
BATERIJSKI NAPAJANI POKAZIVAČI TRENUTNOG I UKUPNOG PROTOKA
– parametriranje magnetskim tipkama
– istovremeno pokazivanje trenutnog i ukupnog protoka
– 4 – 20 mA izlaz
– linearizacija u 10 točaka
– izvedba za ugradnju u Ex zonu

14 POKAZIVAČI TRENUTNOG I UKUPNOG PROTOKA MINITROL
Impulsni ulaz
– SCA certifkat
– pokazuje trenutni i ukupni protok
– simultano zbraja ili oduzima 2 ulaza
– 4 – 20 mA ili 0 – 20 mA izlaz

15. INT69 POKAZIVAČ TRENUTNOG I UKUPNOG PROTOKA ZA ANALOGNE ULAZE
– pokazuje trenutni, ukupni, najmanji i najveći protok
– ulazi : 0-5V, 0-10V, 1-5V, 4-20 mA, 0-20 mA