Entrained Gas Management

Krohne OPTIMASS serija s naprednom EGM (”Entrained Gas Managment”) tehnologijom je trenutno jedina vrsta mjerača na tržištu koja mjeri udio plina u tekućini od 0…100%

Danas OPTIMASS Coriolis mjerači protoka s ugrađenim EGM mogu pružiti ponavljajuća mjerenja u situacijama kao što su:

  • tekućine pomiješane s plinom
  • visoko viskozne tekućine sa udjelom plina

Coriolis mjerači mogu mjeriti masni protok i gustoću bilo koje tekućine, bez obzira na to ima li u njoj mjehurića zraka ili ne.